Neptunusmos

Lepidozia reptans


© Arjan de Groot

Ecologie & verspreiding
Lepidozia reptans is een op het Pleistoceen algemeen levermos in oudere en vooral luchtvochtige bossen. Dat kunnen zowel naald- als loofbossen zijn en de soort groeit dan vaak op steilkanten maar bijv. ook langs oude beukenlanen. Regelmatig groeit de soort ook op dood hout en aan de voet van bomen. Het aantal vondsten in de duinen lijkt wat toe te nemen wat samen kan hangen met het ouder worden van de bossen hier. Het gaat echter vooral om vondsten in de oudere strandwalbossen en het kan ook zijn dat deze vooral na 1980 goed onderzocht zijn. Het kaartje geeft voor wat betreft de zandgronden vooral de meer en minder goed geïnventariseerde delen weer. Bij een completere inventarisatie zullen er waarschijnlijk nog veel atlasblokken met veel bos van een stip voorzien kunnen worden. Zou de soort in Twente en de Achterhoek ook in goed geïnventariseerde atlasblokken echt ontbreken? In de klei- en veengebieden zijn tot op heden maar enkele vondsten bekend.
Familie: Lepidoziaceae
Groep: Levermossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij algemene soort
Biotoopvoorkeur: Arm bos
Substraatvoorkeur: hout
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website