Gewoon kantmos

Lophocolea bidentata


© Arjan de Groot

Ecologie & verspreiding
Ecologie

De vrijwel altijd terrestrisch groeiende Lophocolea bidentata kan in heel veel biotopen gevonden worden. Het gaat vaak om wat grazige plekken, ook in gazons, soms zelfs op zonnige plaatsen onderin de vegetatie, maar ook op strooisel in naald- en loofbossen. Nutriëntrijke standplaatsen met een goede vochtvoorziening zijn favoriet, mits niet te kalkrijk of te zuur. In meer natuurlijke situaties zoals gesloten bossen of in venen is deze soort vrij schaars, maar ze kan bijv. wel gevonden worden in vloedbossen in het rivierengebied. Lophocolea bidentata is in zekere zin op te vatten als een cultuurvolger.

Verspreiding

Lophocolea bidentata behoort tot de meest algemene levermossen in ons land. Alleen in de kleistreken zoals Noord-Friesland, de kop van Noord-Holland en in Zeeland is de soort minder algemeen. Hier kan de soort o.a. in en langs de dorpen gevonden worden.

Summary

Lophocolea bidentata belongs to te most common liverworts in the Netherlands, occurring in all kind of vegetations. 

Familie: Geocalycaceae
Groep: Levermossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemene soort
Biotoopvoorkeur: Arm bos
Substraatvoorkeur: schors, steen en bodem
Controle: veldwaarneming
© 2024  BLWG
Ga naar de volledige website