Gedrongen kantmos

Lophocolea heterophylla


© Norbert Stapper

Ecologie & verspreiding
Ecologie

Lophocolea heterophylla groeit vooral op dood hout en op strooisel in bossen. Het behoort tot eerste soorten die na afsterven op liggend hout wordt gevonden, vaak ook op het zaagvlak van omgezaagde bomen. Dat maakt dat de soort in vrijwel elk bosje wel gevonden kan worden. Ook op de voet van levende bomen wordt Lophocolea heterophylla echter veelvuldig gevonden, zelfs van wegbomen met wat open schaduw van hoge planten. Als een vermolmde boom gaat veraarden verdwijnt Lophocolea heterophylla doorgaans om voor andere soorten plaats te maken. Ook andere standplaatsen met een hellend 'houtig' karakter zoals grote horsten van zegges of Pijpestrootje worden wel eens begroeid. Ook op ruwe (naaldboom) humus kan Lophocolea heterophylla goed groeien. Af en toe groeit de soort ook als epifyt. Lophocolea heterophylla kan in het voorjaar veelvuldig kapselend worden aangetroffen, ook een belangrijke reden voor het talrijke voorkomen.

Verspreiding

Lophocolea heterophylla is waarschijnlijk het meest algemene inheemse levermos. Alleen in de bosarme kleistreken is de soort wat minder algemeen.

Summary

Lophocolea heterophylla is problably the most common liverwort in The Netherlands, mainly growing on dead wood.

Familie: Geocalycaceae
Groep: Levermossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: zeer algemene soort
Biotoopvoorkeur: Arm bos
Substraatvoorkeur: schors en hout
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website