Breed boomvorkje

Metzgeria conjugata


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding
Ecologie
Metzgeria conjugata is in het buitenland vooral te vinden op vochtig, beschaduwd, basenrijk gesteente. De Nederlandse vindplaats bij Geulhem betreft kalksteen. De soort groeide hier, in steriele toestand samen met Brachythecium populeum. Bij Ubbergen is Metzgeria conjugata verzameld met sporenkapsels op een meer ongebruikelijke standplaats, namelijk een boomvoet, samen met veel Neckera complanata en daarnaast Mnium hornum, Hypnum cupressiforme en Plagiothecium nemorale.

Verspreiding
Van het Breed boomvorkje bestaan in Nederland alleen twee oude opgaven uit de 19e eeuw. In 1853 is de soort in flinke hoeveelheden verzameld door Abeleven bij Ubbergen. In 1870 is deze forse Metzgeria nog verzameld door van de Sande Lacoste bij Geulhem in Zuid-Limburg. Metzgeria conjugata is niet zeldzaam in de ons omringende landen en nieuwe vestigingen, bijv. in beboste, verlaten kalkgroeven zijn zeker niet uit te sluiten.

Summary
Metzgeria conjugata was found only twice in the Netherlands in the 19th century, once on limestone and once on the base of a tree.
Familie: Metzgeriaceae
Groep: Levermossen
Status: Al voor 1900 verdwenen uit Nederland
Zeldzaamheid: afwezig in Nederland
Substraatvoorkeur: steen
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website