Krulbladmos

Nowellia curvifolia


© Peter Kroon

Ecologie & verspreiding
Nowellia curvifolia komt uitsluitend voor op dikke rottende boomstammen en afgezaagde stompen. De soort geldt als een belangrijk voorbeeld van een alleen in oud bos voorkomende soort. De soort is voor het eerst gevonden in 1953. Recent is er een duidelijke toename van het aantal opgaven: waren het er voor 1980 drie, vanaf 1980 zijn het er al ruim 20. Zwaartepunt van de verspreiding ligt op de Veluwe en dan met name de zuidelijke Veluwe. Nadat de soort in 1993 al van Drenthe was vermeld is de soort bijv. de laatste jaren ook op Terschelling gevonden (2000, nog in 2006), in de duinen bij Haarlem (2003) en in 2005 ook op de Utrechtse Heuvelrug. Behalve intensivering van de inventarisaties vormt de toename van oud bos waarin dikke dode stammen blijven liggen een mogelijke verklaring voor dit grotere aantal recente vondsten. Krulbladmos is een onmiskenbaar levermos, maar kan door het geringe formaat gemakkelijk over het hoofd worden gezien.
Groep: Levermossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Arm bos
Substraatvoorkeur: hout
Controle: microscopische determinatie
© 2024  BLWG
Ga naar de volledige website