Elzenmos

Pallavicinia lyellii


© Dick Haaksma

Ecologie & verspreiding
Pallavicinia lyellii komt vooral voor in soortenrijk veenmosrietland en elzenbroekbos. Daarnaast komt het op de Pleistocene zandgronden onder meer voor in zeer vochtige zones bij sprengen en vennen, waar het tussen veenmossen, Pijpenstrootje en Gagel gevonden kan worden. De soort komt zeer verspreid voor met, zeker vroeger, een opvallende concentratie aan vondsten rond Amsterdam. Gezien het geringe aantal vondsten in het toch grondig geïnventariseerde gebied rondom Eindhoven lijkt het erop, dat deze soort vooral voorkomt in het westen van ons land. De soort is gemakkelijk herkenbaar aan de centrale streng in de scherp begrensde middennerf, die in droge toestand wit wordt, en de gewimperde omwindsels op het bandvormige en weinig vertakte thallus.
Groep: Levermossen
Status: Rode Lijst: Kwetsbaar
Zeldzaamheid: vrij zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Zuur veen
Substraatvoorkeur: veen
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website