Groot varentjesmos

Plagiochila asplenioides


© Dick Haaksma

Ecologie & verspreiding
De grootste kans om dit zeldzame levermos te ontmoeten is in Zuid-Limburg, vooral in vochtige bossen op kalkbodem. Plagiochila asplenioides is hier nog vrij algemeen, al is er wel sprake van een afname van het aantal vondsten. Buiten Limburg is de soort vooral gevonden in oude bossen en dan is het mos minder aan kalk gebonden. De meest noordelijke vondst in ons land, bij Oldeberkoop in Friesland in de 19de eeuw, is daarvan mogelijk een voorbeeld. In Twente en op de Veluwe lijkt de soort verdwenen te zijn. Een vondst in het Urkerbos in de Noordoostolder (1978, in 1994 nog steeds aanwezig) geeft aan dat de soort ook in jonge bossen voor kan komen. Dit biedt misschien perspectieven voor de toekomst. Plagiochila asplenioides lijkt op een miniatuur varentje, vandaar de toepasselijke Nederlandse naam. Ze is onmiskenbaar en kan eigenlijk alleen maar verward worden met P. porelloides, Klein varentjesmos, die in alles een maatje kleiner is. Beide hebben getande blaadjes.
Groep: Levermossen
Status: Rode Lijst: Bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Rijk bos
Substraatvoorkeur: grof strooisel
Controle: microscopische determinatie
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website