Getand pelsmos

Porella arboris-vitae


Ecologie & verspreiding
Ecologie
Dit grote levermos groeit o.a. op vochtige, beschaduwde kalkrotsen. Op basis van dat habitat is de zeldzaaamheid in ons land geen wonder maar ook in de omringende landen is het geen algemene soort.

Verspreiding
Porella arboris-vitae is ooit, in 1848, één keer in ons land verzameld, bij Maastricht door Franquinet. Helaas ontbreken verdere gegevens. P. arboris-vitae is een hoofdzakelijk subatlantische soort met een betrekkelijk klein areaal: West-, Midden-, Zuid-Europa en Noord-Afrika.

Summary
Porella arboris-vitae has been found only once in The Netherlands, in 1993 along a small rivulet.
Familie: Porellaceae
Groep: Levermossen
Status: Onbestendig (slechts incidentele kortstondige vindplaatsen; geen aanwijzingen dat soort hier langer dan 10 jaar aaneengesloten in Nederland voorkwam)
Zeldzaamheid: afwezig in Nederland
Substraatvoorkeur: steen
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website