Gewoon pelsmos

Porella platyphylla


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
Porella platyphylla groeit vooral op stobben van soorten met een neutrale tot basische schors, bijv. essen, maar ook wel op boomvoeten of op horizontale takken. We vinden Gewoon pelsmos overwegend in wat voedselrijke bossen, zoals essenhakhout, al zijn er recent ook waarnemingen in wilgenbroekbosjes, in jonge eikenaanplant en op bunkers. De soort is altijd zeldzaam geweest in ons land. Vóór 1980 zijn er eigenlijk alleen maar waarnemingen uit het midden en zuiden des lands, alsmede uit de duinen, naast een 'verdwaalde' vondst bij Groningen. Na 1980 komen er in het noorden enkele waarnemingen bij, waaronder eentje van Schiermonnikoog. Ook in Zuidoost-Brabant wordt de soort na 1980 enkele malen gevonden. Intensief veldwerk in Friesland en Noord-Brabant toont daarmee aan dat de soort waarschijnlijk toch iets meer voorkomt dan het kaartje suggereert. Terwijl de soort vroeger vooral op knotbomen te vinden was, is dit thans niet meer het geval. Opvallend is het vrijwel ontbreken van recente vondsten in de duinen. Porella platyphylla is een fraaie, donkergroen levermos en valt in het veld onmiddellijk op.
Familie: Porellaceae
Groep: Levermossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Rijk bos
Substraatvoorkeur: steen en schors
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website