Schermlevermos

Reboulia hemisphaerica


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding
Ecologie
Reboulia hemisphaerica is een thalleus levermos van beschutte kalkrijke löss of leem op rotsen en steilkanten. In Nederland betreft dit doorgaans steile wandjes aan wegkanten. In Maastricht groeide dit levermos op een op het zuidoosten geëxponeerd steil hellinkje op aangevoerde löss. Begeleidende soorten waren Barbula unguiculata, Brachythecium glareosum en Bryum capillare.

Verspreiding
R. hemisphaerica werd in de 19e eeuw enkele malen gevonden in Zuid-Limburg (Schinnen 1868, 1869, 1872, Elsloo 1870 en Beek 1873). Daarna leek de soort verdwenen, tot het in 1995 in het voormalige vestingwerk De Hoge Fronten in Maastricht werd aangetroffen. Daar was de soort in 2004 nog steeds aanwezig.
In België geldt de soort als zeldzaam in het Ardennen- en Maasdistrict en zeer zeldzaam in het Leem- en Lotharings district. In Duitsland komt de soort vrij zeldzaam in het Middenduitse heuvelland voor; de meest nabij gelegen vondsten liggen in de Eifel. In Duitsland geldt de soort als (ernstig) bedreigd. In Engeland en Schotland is de soort vrij algemeen, met een voorkeur voor het westen van het land.

Summary
After 120 years of absence Reboulia hemisphaerica was found in 1995 in Zuid-Limburg.
 
Familie: Aytoniaceae
Groep: Levermossen
Status: Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Pioniers op baserijke steen
Substraatvoorkeur: op allerlei bodems
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website