Gevind moerasvorkje

Riccardia multifida


© Dick Haaksma

Ecologie & verspreiding
Riccardia multifida is een soort van trilvenen, bronnetjes, moerasjes en oevers van vennetjes en meertjes, en groeit doorgaans op venige substraten. De soort komt verspreid over het hele land voor, en lijkt vroeger niet al te zeldzaam te zijn geweest in de laagveengebieden van Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Overijssel. Elders is de soort slechts hier en daar gevonden, o.a. op Vlieland en Texel en Noord-Twente. Opvallend is het vrijwel ontbreken in het doorgaans toch zo rijk bedeelde (althans intensief doorzochte) Brabant. Riccardia multifida lijkt sinds 1980 duidelijk achteruit te zijn gegaan en is thans zeldzaam. De soort is eenhuizig, en vormt vaak sporenkapsels, maar broedkorrels zijn maar zelden op de thalli te vinden.
Familie: Aneuraceae
Groep: Levermossen
Status: Rode Lijst: Ernstig bedreigd
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Moeras en nat schraalland
Substraatvoorkeur: veen
Controle: microscopische determinatie
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website