Gedeeld watervorkje

Riccia huebeneriana


© Dick Haaksma

Ecologie & verspreiding
Riccia huebeneriana is een pionier op permanent vochtige tot natte, lichte, zure tot neutrale, voedselrijke standplaatsen. Het groeit soms in grote hoeveelheden op zandig-lemige en kleiïge bodem van drooggevallen beken en sloten, op de drooggevallen oevers van vijvers en plassen, alsmede aan greppelkanten. Riccia huebeneriana staat als rare op de Europese Rode lijst, al komt de soort wel in grote delen van Europa voor. In Nederland is de soort eveneens zeldzaam maar juist de laatste jaren zijn er vrij veel opgaven, verspreid over het land. Het is moeilijk met zekerheid te zeggen of er sprake is van een toename. R. huebeneriana is nogal variabel en heeft met de meestal grotere R. cavernosa het sponsachtige weefsel aan de bovenkant van de thalli gemeen. Daardoor onderscheiden beide soorten zich van andere inheemse land- en watervorkjes. R. huebeneriana verkleurt, meer dan andere landvorkjes, vaak roze-rood en is meestal kleiner dan R. cavernosa.
Familie: Ricciaceae
Groep: Levermossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Kale vochtige bodem
Substraatvoorkeur: lemig of fijn zand
Controle: microscopische determinatie
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website