Gewoon gootmos

Tritomaria exsectiformis


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding
Tritomaria exsectiformis groeit op humeus zand op heidevelden, op noordhellingen en soms in droge bossen. Dit klinkt heel 'gewoontjes' maar de soort is de laatste 25 jaar wel sterk achteruitgegaan en geldt thans als zeer zeldzaam. De resterende groeiplaatsen zijn verspreid door het gehele land en alleen op Terschelling is de soort op meerdere plekken te vinden. Het is een noordelijke soort en een warmer wordend klimaat zal deze soort in ons land geen goed doen. Toch zou de soort met name in Drenthe bij goede inventarisaties nog wel gevonden moeten kunnen worden. Gewoon gootmos is aan de drietoppige, asymmetrische blaadjes vrij gemakkelijk herkenbaar. Aan de stengeltop vinden we zeer dikwijls rode broedkorrels.
Familie: Lophoziaceae
Groep: Levermossen
Status: Rode Lijst: Ernstig bedreigd
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Heide en heidebebossing
Substraatvoorkeur: humus
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website