Kalkdraadmos

Cephaloziella baumgartneri


Ecologie & verspreiding
Ecologie
Cephaloziella baumgartneri is een mediterraan-atlantische soort van kalkrijke substraten, die in ons land alleen gevonden is op vaak iets beschaduwde kalksteentjes in een op het zuidwesten geëxponeerd, zeer droog en warm kalkgrasland. Ook in Frankrijk en Spanje is de soort vooral bekend van beschaduwde plekken in kalkrijke graslanden. In Z-Engeland groeit hij ook op meer geëxponeerde plekken op verse kalk, vaak samen met soorten als Acaulon triquetrum, Dicranella varia, Seligeria calcarea, Leiocolea turbinata en Southbya nigrella.

Verspreiding
In ons land is C. baumgartneri slechts van één locatie bekend, nl. de spoorweginsnijding bij Eys. De soort is er gevonden in 1985 en nogmaals waargenomen in 1986 en 1994. De planten waren fertiel.
De soort groei bij ons aan de noordrand van het areaal, is niet bekend van Duitsland en heel zeldzaam in België (eenmaal gevonden in 1965) en Zuid-Engeland, vooral op kalkrotsen aan de kust, maar komt meer voor in Frankrijk, Spanje en Portugal.

Summary
The mediterranean-atlantic species Cephaloziella baumgartneri is known from only one locality in the extreme south of the Netherlands, where it grows on small pieces of chalk in a SW-exposed chalk grassland. The last recording was in 1994.
Groep: Levermossen
Status: Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Pioniers op baserijke steen
Substraatvoorkeur: gruis en steen
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website