Beekmuisjesmos

Grimmia lisae


Familie: Grimmiaceae
Groep: Bladmossen
Status: Nieuw gevonden sinds 2000
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Pioniers op baserijke steen
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website