Beukenvlekje

Arthonia didyma


© Arjan de Groot

Familie: Arthoniaceae
Groep: korstmossen
Status: Rode Lijst: Kwetsbaar
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: bossen
Substraatvoorkeur: op bomen
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website