Rood schorsvlekje

Coniocarpon cinnabarinum


© Stef van Walsum

Familie: Arthoniaceae
Groep: korstmossen
Status: Rode Lijst: Verdwenen
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: bossen
Substraatvoorkeur: op bomen
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website