Rood schorsvlekje

Coniocarpon cinnabarinum


© Lukas Verboom

Familie: Arthoniaceae
Groep: korstmossen
Status: Rode Lijst: Verdwenen
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: bossen
Substraatvoorkeur: op bomen
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website