Rood schorsvlekje

Coniocarpon cinnabarinum


© Arno van der Pluijm

Familie: Arthoniaceae
Groep: korstmossen
Status: Rode Lijst: Verdwenen
Zeldzaamheid: verdwenen
Biotoopvoorkeur: bossen
Substraatvoorkeur: op bomen
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website