Duinknoopjeskorst

Bacidia bagliettoana


© Theo Westra

Familie: Ramalinaceae
Groep: korstmossen
Status: Rode Lijst: Kwetsbaar
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: kustduinen
Substraatvoorkeur: op steen, op de grond
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website