Naaldenkorst

Fellhaneropsis vezdae


Familie: Pilocarpaceae
Groep: korstmossen
Status: Rode Lijst: Bedreigd
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: bossen
Substraatvoorkeur: op bomen
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website