Roze heikorst

Dibaeis baeomyces


© Arjan de Groot

Groep: korstmossen
Status: Rode Lijst: Ernstig bedreigd
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Substraatvoorkeur: op de grond
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website