Bruin paardenhaarmos

Bryoria fuscescens


© Rita Ketner-Oostra

Familie: Parmeliaceae
Groep: korstmossen
Status: Rode Lijst: Ernstig bedreigd
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: kustduinen, laanbomen, bossen
Substraatvoorkeur: op bomen
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website