Steenstrontjesmos

Buellia aethalea


© Hans Toetenel

Ecologie & verspreiding
Lichtgrijze korst op zuur gesteente. Thallus glad, omgrensd door een zwart prothallus. Apothecien zwart, puntvormig, in schaakbordpatroon in het thallus ingezonken. Algemene steenbewoner op basalt, soms ook op baksteen en graniet. Rhizocarpon reductum heeft grotere apothecien en een meer bruingrijze kleur.
Familie: Caliciaceae
Groep: korstmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij algemene soort
Substraatvoorkeur: op steen
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website