Berijpt boomspijkertje

Calicium abietinum


Familie: Caliciaceae
Groep: korstmossen
Status: Al voor 1900 verdwenen uit Nederland
Zeldzaamheid: verdwenen
Biotoopvoorkeur: bossen
Substraatvoorkeur: op bomen, op hout
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website