Klein boomzonnetje

Athallia cerinella


© Bart Horvers

Ecologie & verspreiding
Thallus onduidelijk, grijs met zeer kleine, dicht opeenstaande citroengele apothecien met grijzige rand. Asci met 12-16 sporen. Op takken en gladde schors, vooral van populier, vlies, en es. Alleen met zekerheid te determineren na microscopische controle. Lijkt op Athallia cerinelloides, die 8 sporen per ascus heeft.
Groep: korstmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: laanbomen
Substraatvoorkeur: op bomen
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website