Betoncitroenkorst

Gyalolechia flavovirescens


© Arjan de Groot

Ecologie & verspreiding
Korstvormige soort met in beton of kalksteen verzonken geelgrijs thallus en gele apotheciën. Groeit vooral op horizontale, tijdelijke vochtige kalkrijke steenoppervlakken, zoals stoeptegels. Verschilt van onder meer Athallia holocarpa en Flavoplaca oasis in de relatief grote, grijze thalli en gele (niet duidelijke oranje) apotheciën. Reactie: K+ rood.
Groep: korstmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij algemene soort
Substraatvoorkeur: op steen
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website