Muurzonnetje

Athallia holocarpa


© Arjan de Groot

Ecologie & verspreiding
Korstvormige soort met in steen verzonken geelgrijs thallus en platte, gele apotheciën. Groeit vooral op horizontale, tijdelijke vochtige matig kalkrijke of nutrientrijke zure steenoppervlakken, zoals baksteen. Gyalolechia flavovirescens heeft relatief grote, grijze kringvormige thalli. Reactie: K+ rood.
Groep: korstmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij algemene soort
Biotoopvoorkeur: laanbomen
Substraatvoorkeur: op steen, op bomen, op hout
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website