Gewone kraterkorst

Caloplaca obscurella


© Arjan de Groot

Groep: korstmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: laanbomen
Substraatvoorkeur: op bomen
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website