Vals dooiermos

Candelaria concolor


© Arjan de Groot

Ecologie & verspreiding
Opvallende geelgroene, bladvormige soort op bomen. Individuele thalli zijn 1 tot 2 cm groot en zitten tegen het substraat aangedrukt, maar vloeien meestal samen tot een groter oppervlak. Wordt wel verward met Candelariella reflexa, een volledig korstvormige soort, en Xanthoria candelaria, waarvan de thalli een meer opgerichte, bloemkoolachtige groeiwijze hebben. Reacties: geen.
Groep: korstmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij algemene soort
Biotoopvoorkeur: laanbomen
Substraatvoorkeur: op bomen
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website