Kleine geelkorst

Candelariella aurella


© Arjan de Groot

Ecologie & verspreiding
Korstvormige, steenbewonende soort met gele apotheciën. Thallus grijzig, dun tot afwezig. Apotheciën citroengeel, zonder oranje tint met dunne, gladde tot gekerfde rand. Algemeen op hoofdzakelijk horizontale, kalkhoudende oppervlakken, vooral beton, cement en kalksteen. Kan verward worden met Caloplaca-soorten die vrijwel allemaal apotheciën hebben met een oranje tint.
Groep: korstmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij algemene soort
Substraatvoorkeur: op steen, op hout
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website