Gelobde geelkorst

Candelariella medians


© Arjan de Groot

Ecologie & verspreiding
Bleekgele, korstvormige soort met gelobde rand op kalkhoudende steen. Thallus in het midden geheel soredieus (apotheciën afwezig). Vrij zeldzame soort op horizontale steenoppervlakken, vooral oud beton en kalksteen. Lijkt op de algemenere Caloplaca decipiens, die in het midden duidelijk lobben met sorediën heeft en meer oranje van kleur is. Reactie: K-.
Groep: korstmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij algemene soort
Substraatvoorkeur: op steen
© 2024  BLWG
Ga naar de volledige website