Poedergeelkorst

Candelariella reflexa


© Arjan de Groot

Ecologie & verspreiding
Gele, korstvormige soort zonder apotheciën op bomen. De thalli zijn niet duidelijk begrensd en vormen vaak grote verticale stroken op laanbomen. Soms komt Caloplaca citrina op laanbomen voor, maar deze soort heeft een voorkeur voor de drogere, beschaduwde zijde van oude populieren en iepen. Reacties: geen.
Groep: korstmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij algemene soort
Biotoopvoorkeur: laanbomen
Substraatvoorkeur: op steen, op bomen, op hout
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website