Grove geelkorst

Candelariella vitellina


© Arjan de Groot

Ecologie & verspreiding
Gele, korstvormige, schorsbewonende en steenbewonende soort. Thallus citroengeel, uit gebarsten veldjes bestaand. Apotheciën regelmatig aanwezig, onopvallend, van dezelfde kleur als het thallus. Algemene soort op zure substraten, vooral op goed belichte laanbomen, zoals zomereik, en horizontale of schuin aflopende baksteenmuren. Verder op graniet, basalt en sterk verweerd hardhout. Te verwarren met Caloplaca-soorten, die op kalkrijke oppervlakken groeien.

Een heel enkele keer komt de forma flavovirella voor, die (vaak gedeeltelijk) groen van kleur is.
Groep: korstmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij algemene soort
Biotoopvoorkeur: laanbomen
Substraatvoorkeur: op steen, op bomen, op hout
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website