Twijgdruppelkorst

Fellhanera bouteillei


© Hans Toetenel

Familie: Pilocarpaceae
Groep: korstmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: laanbomen, bossen
Substraatvoorkeur: op steen, op bomen, op hout
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website