Geel schorssteeltje

Chaenotheca chrysocephala


© Henk-Jan van der Kolk

Familie: Coniocybaceae
Groep: korstmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: bossen
Substraatvoorkeur: op bomen
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website