Grijs schorssteeltje

Chaenotheca trichialis


© Bart Horvers

Ecologie & verspreiding
Blauwe, soredieuze korstvormige soort met gesteelde bruine apotheciën in schorsspleten van oude bomen. Het thallus lijkt op Lepraria incana waarmee de soort vaak samen groeit.
Familie: Coniocybaceae
Groep: korstmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij algemene soort
Biotoopvoorkeur: laanbomen, bossen
Substraatvoorkeur: op bomen, op hout
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website