Gebogen rendiermos

Cladonia arbuscula


© Maarten Langbroek

Familie: Cladoniaceae
Groep: korstmossen
Status: Rode Lijst: Kwetsbaar
Zeldzaamheid: vrij zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: kustduinen
Substraatvoorkeur: op de grond
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website