Sierlijk rendiermos

Cladonia ciliata


© Bart Horvers

Familie: Cladoniaceae
Groep: korstmossen
Status: Rode Lijst: Bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: kustduinen
Substraatvoorkeur: op de grond
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website