Frietzak-bekermos

Cladonia humilis


© Bart Horvers

Familie: Cladoniaceae
Groep: korstmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij algemene soort
Biotoopvoorkeur: kustduinen
Substraatvoorkeur: op steen, op de grond
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website