Gevlekt heidestaartje

Cladonia cornuta


© Klaas van der Veen

Familie: Cladoniaceae
Groep: korstmossen
Status: Rode Lijst: Ernstig bedreigd
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: kustduinen
Substraatvoorkeur: op de grond
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website