Open heidestaartje

Cladonia crispata


© Arjan de Groot

Familie: Cladoniaceae
Groep: korstmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: heide en stuifzand
Substraatvoorkeur: op de grond
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website