Bruin heidestaartje

Cladonia glauca


© Ron Poot

Familie: Cladoniaceae
Groep: korstmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: kustduinen, bossen
Substraatvoorkeur: op bomen, op hout, op de grond
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website