Bruin bekermos

Cladonia grayi


© Arjan de Groot

Familie: Cladoniaceae
Groep: korstmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij algemene soort
Biotoopvoorkeur: kustduinen, bossen
Substraatvoorkeur: op bomen, op hout, op de grond
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website