Koraalblaadje

Cladonia parasitica


© Bart Horvers

Familie: Cladoniaceae
Groep: korstmossen
Status: Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: bossen
Substraatvoorkeur: op hout
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website