Echt rendiermos

Cladonia rangiferina


© Laurens Sparrius

Familie: Cladoniaceae
Groep: korstmossen
Status: Rode Lijst: Verdwenen
Zeldzaamheid: verdwenen
Biotoopvoorkeur: kustduinen
Substraatvoorkeur: op de grond
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website