Hamerblaadje

Cladonia strepsilis


© Arjan de Groot

Familie: Cladoniaceae
Groep: korstmossen
Status: Rode Lijst: Kwetsbaar
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: heide en stuifzand
Substraatvoorkeur: op de grond
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website