Geel bekermos

Cladonia sulphurina


© Klaas van der Veen

Familie: Cladoniaceae
Groep: korstmossen
Status: Rode Lijst: Verdwenen
Zeldzaamheid: verdwenen
Substraatvoorkeur: op de grond
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website