Kalkblaadje

Cladonia symphycarpia


Familie: Cladoniaceae
Groep: korstmossen
Status: Rode Lijst: Kwetsbaar
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: kustduinen
Substraatvoorkeur: op de grond
© 2024  BLWG
Ga naar de volledige website