Lichtend schorssteeltje

Chaenotheca furfuracea


© Theo Westra

Familie: Coniocybaceae
Groep: korstmossen
Status: Rode Lijst: Kwetsbaar
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: bossen
Substraatvoorkeur: op bomen
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website