Duindaalder

Diploschistes muscorum


© Arjan de Groot

Groep: korstmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: kustduinen
Substraatvoorkeur: op steen, op de grond
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website