Grauwe runenkorst

Enterographa crassa


© Hans Meijer

Ecologie & verspreiding
Enterographa crassa is een zeldzame soort van oude bomen, met name in de binnenduinrand en op landgoederen. In de kleigebieden gaat het om o.a. oude bomen op het erf van boerderijen.
Familie: Roccellaceae
Groep: korstmossen
Status: Rode Lijst: Kwetsbaar
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: bossen
Substraatvoorkeur: op bomen
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website